06 415 081 68 info@movelifestyle.nl
Stapsgewijs naar vitale en duurzaam inzetbare medewerkers.

Inzetbaarheidsbeleid

Iedere organisatie wil gezonde, vitale en duurzaam inzetbare medewerkers, maar hoe bereik je dat?

Eigenlijk heel simpel: door medewerkers zelf te laten bepalen waar ze behoefte aan hebben. Zij moeten invulling gaan geven aan het vitaliteits- en inzetbaarheidsbeleid, want alleen dan creëer je echt draagvlak binnen de organisatie en gaan medewerkers actief aan de slag.

In 6 stappen leggen wij het heel simpel uit, het is namelijk geen rocket science.

1. E-PMO

E-PMO

Het elektronisch preventief medisch onderzoek (E-PMO) is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst met aandacht voor: gezondheid & energie, vakkennis & vaardigheden, motivatie & betrokkenheid, werk-privé balans en huidig & toekomstig functioneren.

2. Rapportage

Rapportage

Naar aanleiding van het E-PMO volgt een rapportage. Organisatie breed wordt een geanonimiseerd rapport opgesteld met de uitkomsten en worden aanbevelingen gedaan.

3. Ontwerp

Inzetbaarheids- en vitaliteitsplan ontwerpen

In de ontwerpfase bepalen we samen welke acties en interventies we gaan inzetten. De acties en interventies zijn gebaseerd op de uitkomsten van de rapportage en zijn dus doeltreffend en hebben draagvlak onder de medewerkers.

4. Actie

Organisatiebreed advies, training en coaching

In de actiefase staan training en coaching centraal. Acties en interventies in groepsverband, maar ook individuele consulten kunnen onderdeel zijn van het inzetbaarheidsbeleid. Voorbeelden voor acties en interventies vind je hier.

5. Resultaat

Resultaten en evaluatie

In de resultaatfase wordt na x-periode een eindmeting uitgevoerd. Op basis van de eindmeting kunnen organisatiebreed conclusies worden getrokken. Wat heeft het traject opgeleverd? Waar is (nog steeds) behoefte aan? Enzovoorts.

6. Keep moving!

Programma continueren en/of vernieuwen

Op basis van de resultaten en evaluatie wordt een beslissing gemaakt of het programma wordt doorgezet en/of vernieuwd.

Vrijblijvend advies Neem contact op

Heeft u interesse in onze dienstverlening, neem dan contact met ons op!

Naam: *
Telefoonnr.:
Emailadres: *

©2020 MOVE • DisclaimerPrivacyreglement • Webontwikkeling: 2nd Chapter